Nyheter

Behövs det en barnbok om karaktärsdrag?

Behövs det en barnbok om karaktärsdrag?

Inspirerad av förskolelärares erfarenheter presenteras olika karaktärsdrag i boken, Våra karaktärsdrag, genom korta och lärorika berättelser där barn indirekt uppmuntras att lära sig om sin egen personlighet och utveckla värdefulla...

Behövs det en barnbok om karaktärsdrag?

Inspirerad av förskolelärares erfarenheter presenteras olika karaktärsdrag i boken, Våra karaktärsdrag, genom korta och lärorika berättelser där barn indirekt uppmuntras att lära sig om sin egen personlighet och utveckla värdefulla...