Behövs det en barnbok om karaktärsdrag?

Behövs det en barnbok om karaktärsdrag?

Inspirerad av förskolelärares erfarenheter presenteras olika karaktärsdrag i boken, Våra karaktärsdrag, genom korta och lärorika berättelser där barn indirekt uppmuntras att lära sig om sin egen personlighet och utveckla värdefulla egenskaper; såsom vänlighet, empati, mod och samarbete. Genom färgglada illustrationer och engagerande text är boken utformad för att underhålla och lära samtidigt.

Med boken som utgångspunkt hoppas författaren att skapa en plattform för att diskutera hur vissa beteenden påverkar ens vardag och även andra personer i omgivningen. På så sätt kan man göra barn medvetna om olika karaktärsdrag och beteenden utan att barnen själva står i centrum. Jennifer Moore-Mallinos, författaren bakom Våra karaktärsdrag, hoppas genom denna bok inspirera barn att utforska och utveckla positiva egenskaper som kommer att hjälpa dem på deras resa genom livet. 

Sådana böcker kan också användas i språkutbildningssyfte. 

Våra karaktärsdrag riktar sig till förskolebarn i åldern 3-6 år och är ett värdefullt verktyg för förskolor och pedagoger att lära ut viktiga karaktärsdrag. Med denna bok kan förskolelärare stödja barnens personliga och sociala utveckling på ett roligt och interaktivt sätt.

Tillbaka till blogg